Daha yaşanabilir bir çevre için Doğru Seçim, Güvenilir Analiz

Su - Atık Su Analizleri

Emisyon Ölçümleri

İmisyon Ölçümleri

Atık (Arıtma Çamuru - Curuf - Kül) Analizleri

Toprak-Sediment Analizleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

Numune Alma

 
 
Atık (Arıtma Çamuru - Curuf - Kül) Analizleri
  Hizmetlerimiz
Sıra No Parametre Analiz
Metodu
Standart
Adı,
Numarası,
Numune Miktarı Numune Kabı Koruma Yöntemi  Saklama Süresi  Korumalı Koşulla Laboratuvara Gelmesi Gereken Max Süre  Analiz Süresi  Türkak Kapsamında  * Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Kapsamında 
1 Eluat Hazırlama Ön işlem:Katıdan Özütleme Metodu TS EN
2457-4
200 gr P-C - - - 2 Gün X X
2 pH pH TAyini TS ISO 10390 50 gr P-C - 1 Gün 1 Gün 1 Saat X X
3 ICP-OES İle
Ağır Metaller
(As,Ba,Cu,
Hg,Cd,Cr,Pb,
Mo,Ni,Se,
Sb,Zn)
ICP-OES Metodu EPA 200.7 200 gr P-C - 1 Ay 3 Hafta 2 Gün X X
4 Klorür Arjentometrik Metot SM 4500-Cl-B 200 gr P-C - 1 Ay 3 Hafta 1 Gün X X
5 Toplam Çözünen Katı Madde
(TÇK)
Gravimetrik Metot SM 2540-C 200 gr P-C - 1 Ay 3 Hafta 2 Gün X X
6 Florür Ön İşlem:
Distilasyon
​Analiz:
Spands Metodu
SM 4500-F-B,D 200 gr P-C - 1 Ay 3 Hafta 1 Gün X X
7 Sülfat
(SO4-2)
Gravimetrik Metot SM 4500-SO42--D 200 gr P-C - 1 Ay 3 Hafta 2 Gün X X
8 Fenol
İndeksi
Ön İşlem:
Distilasyon
Analiz:
Spektrofotometrik Metot
SM 5530-B,D 200 gr P-C - 1 Ay 3 Hafta 1 Gün X X
9 Toplam,
Sabit ve
Uçucu Katı Madde
Gravimetrik Metot SM 2540-G 100 gr P-C - 1 Ay 3 Hafta 1 Gün X X
10 Nem (Kuru Madde) Gravimetrik Metot SM 2540-G 100 gr P-C - 2 Gün 1 Gün 2 Gün X X
11 LOİ (Yanma Kaybı) Gravimetrik Metot SM 2540-G 50 gr P-C - 1 Ay 3 Hafta 1 Gün X X
12 **Benzen ,Toluen ,Etilbenzen
ve Ksişen
(BTEX)
Gaz
Kromotografi
- 400 gr PTFE kapaklı cam - 4 Gün 1 Gün 2 Gün İşbirlikçi
Laborastuvar
İşbirlikçi Laborastuvar
13 **Mineral
Yağ
Atıkların nitelendirilmesi GC ile
C10-C40 aralığındaki hidrokarbon içeriği
- 200 gr Plastik veya Cam - 1 Ay 3 Hafta 3 Gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
14 **PCBs
(Toplam)
Gaz Kromotografi-ECD Metodu - 200 gr PTFE kapaklı cam - 1 Ay 3 Hafta 3 Gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
15 **Çözünmüş Organik
Karbon
Toplam ve Çözünmüş Organik Karbon Tayini - 25 gr PTFE kapaklı cam - 1 Ay 3 Hafta 2 Gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
16 **Toplam Organik
Karbon
Atık Çamur ve Sedimentelerde Toplam Organik Karbon Tayini - 25 gr PTFE kapaklı cam - 1 Ay 3 Hafta 1 Gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
 
*26.03.2010 R.G. No:27533 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında

P: Plastik C:Cam
 
 
 
 
Adres : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32/A 59850 Çorlu / Tekirdağ
Tel : (0282) 652 40 55 - 56 Gsm  : 0554 492 22 68  Wp : 0554 492 22 68  
E-posta : info@mar-lab.com.tr
   
 
Sosyal Medyada Biz
Tüm hakları saklıdır © Marmara Laboratuvar ve Çevre Analizleri San. Tic. Ltd. Şti.