Daha yaşanabilir bir çevre için Doğru Seçim, Güvenilir Analiz

Su - Atık Su Analizleri

Emisyon Ölçümleri

İmisyon Ölçümleri

Atık (Arıtma Çamuru - Curuf - Kül) Analizleri

Toprak-Sediment Analizleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

Numune Alma

 
 
Su - Atık Su Analizleri
  Hizmetlerimiz
Sıra No Parametre Analiz
Metodu
Standart
Adı,
Numarası,
Numune Miktarı Numune Kabı Koruma Yöntemi  Saklama Süresi  Korumalı Koşulla Laboratuvara Gelmesi Gereken Max Süre  Analiz Süresi  Türkak Kapsamında  * Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Kapsamında 
1 BAĞLI - AKTİF - SERBEST KLOR DPD
Spektrometrik
Metot
SM 4500-Cl :G 100 ml P-C 1o -5o C Soğukta 1 Gün 20 Saat 1 Saat X X
2 BAĞLI - AKTİF - SERBEST KLOR İyodimetrik Metot SM 4500-Cl :B 100 ml P-C 1o -5o C Soğukta 1 Gün 20 Saat 1 Saat X X
3 TOPLAM KLOR DPD Kolorometrik Metot SM 4500-Cl :G 100 ml P-C 1O -5O C Soğukta 1 Gün 20 Saat 1 Saat X -
4 TOPLAM KLOR İyodometrik Metot SM 4500-Cl :B 100 ml P-C 1O -5O C Soğukta 1 Gün 20 Saat 1 Saat X -
5 KROM 6 (Cr+6) Kolorimetrik Metot SM 3500-Cr:B 250 ml P-C 1o -5o C Soğukta 1 Gün 20 Saat 1 Saat X X
6 YAĞ-GRES Kısmi Gravimetrik Metot SM 5520.B 1000 ml C PH <2 H2SO4 1 Ay 3 Hafta 2 Gün X X
7 ASKIDA KATI MADDE (AKM) Gravimetrik Metot SM 2540.D 500 ml P-C 1o -5o C Soğukta 2 Gün 1 Gün 2 Gün X X
8 FOSFAT FOSFORU Askorbik Asit Metodu SM 4500-P-.E 250 ml C-BC-P PH <2 H2SO4 1 Ay 3 Hafta 1 Gün X X
9 FOSFAT Askorbik Asit Metodu SM 4500-P-.E 250 ml C-BC-P PH <2 H2SO4 1 Ay 3 Hafta 1 Gün X -
10 TOPLAM FOSFOR Özütleme Metodu(Dıgestıon)
Ascorbik Asit Metodu
(Spektrometrik)
SM 4500-P-B SM 4500-P-E 250 ml C-BC-P PH <2 H2SO4 1 Ay 3 Hafta 1 Gün X X
11 SÜLFÜR Metilen Mavisi Metodu(Spektrometrik) SM 4500-S2-- D 100 ml P 2 ml % 10 luk Çinko Asetat İlaveli 1 Hafta 5 Gün 1 Saat X X
12 SÜLFÜR İyodometrik Metot SM 4500-S2-- F 100 ml P 2 ml % 10 luk Çinko Asetat İlaveli 1 Hafta 5 Gün 1 Saat X X
13 İLETKENLİK Elektrokimyasal Metot SM 2510-B 100 ml P-BC 1o -5o C Soğukta 1 Gün 20 Saat 1 Saat X X
14 ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN VE OKSİJEN DOYGUNLUĞU Membran Elektrot Metot SM 4500-O-G 300 ml P-C Karanlıkta saklanmalı 4 Gün 2 Gün 1 Saat X X
15 ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN VE OKSİJEN DOYGUNLUĞU Azid Modifikasyon Metot SM 4500-O-C 300 ml P-C Karanlıkta saklanmalı 4 Gün 2 Gün 1 Saat X X
16 PH Elektrometrik Yöntem SM 4500-H+- B 100 ml P-C 1O -5O C Soğukta 1 Gün 20 Saat 1 Saat X X
17 BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) Respirometrik Yöntem SM 5210.D 500 ml P-C 1O -5O C Soğukta 1 Gün 20 Saat 5 Gün X X
18 BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) 5 Günlük BOİ
Test Metodu
SM 5210.B 500 ml P-C 1O -5O C Soğukta 1 Gün 20 Saat 5 Gün X X
19 ÇÖKEBİLEN KATI MADDE MİKTARI Volumetrik Metot SM 2540.F 1000 ml P-C 1O -5O C Soğukta 2 Gün 1 Gün 2 Saat X X
20 KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) Kapalı Refluks
Metodu
(Spektrometrik)
SM 5220.D 100 ml P-C PH <2 H2SO4 1 Ay 3 Hafta 1 Gün X X
21 KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) Açık Refluks Metodu(Titrimetrik) SM 5220.B 100 ml P-C PH <2 H2SO4 1 Ay 3 Hafta 1 Gün X X
22 SÜLFİT (SO3-2) Fenantrolin Metot(Spektrometrik) SM 4500-SO32-- C 250 ml P-C 100 ml numune için %2.5luk 1 ml EDTA İlaveli 2 Gün 1 Gün 1 Saat X X
23 SÜLFİT (SO3-2) İyodometrik Metot SM 4500-SO32- - B 250 ml P-C 100 ml numune için %2.5luk 1 ml EDTA ilaveli 2 Gün 1 Gün 1 Saat X X
24 SÜLFAT (SO4-2) Gravimetrik Metot SM 4500-SO42-- D 500 ml P-C 1O -5O C Soğukta 1 Ay 3 Hafta 2 Gün X X
25 KLORÜR (Cl) Argentometrik Metot SM 4500-Cl-B 500 ml P-C 1O -5O C Soğukta 1 Ay 3 Hafta 1 Gün X X
26 NİTRİT / NİTRİT AZOTU Kolorometrik Metot(Spektrometrik) SM 4500-NO2-B 250 ml P-C 1O -5O C Soğukta 1 Gün 20 Saat 2 Saat X X
27 RENK Spektrofotometrik(Tek Dalga ) SM 2120-C 100 ml P-C 1O -5O C Soğukta 5 Gün 3 Gün 1 Saat X X
28 RENK Su Renginin Muayene ve Tayini ( 3 Dalga Boyu ) TS EN ISO 7887 100 ml P-C 1O -5O C Soğukta 5 Gün 3 Gün 1 Saat X X
29 FENOL Ön İşlem :Distilasyon Analiz
Spektrometrik
Metot
SM 5530-B SM 5530- D 500 ml BC PH <4 H2SO4 3 Hafta 2 Hafta 1 Gün X X
30 SICAKLIK Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550-B 100 ml - Saha da - - 1 Saat X X
31 TOPLAM KROM Spekrometrik Metot TS 3654 250 ml P-C Süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3 Hafta 2 Gün X -
32 BAKIR (Cu) Neocuproine Metot(Spektrometrik) SM 3500-Cu-B 250 ml P-C Süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3 Hafta 2 Gün X -
33 DEMİR (Fe) Fenantrolin Metodu SM 3500-Fe-B 250 ml P-BC Süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3 Hafta 2 Gün X -
34 KURŞUN(Pb) Dithizone Metot(Spektrometrik) SM 3500-Pb-B 100 ml P-BC Süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3 Hafta 2 Gün X -
35 ÇİNKO(Zn) Zincon Metot(Spektrometrik) SM 3500-Zn-B 100 ml P-BC Süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3 Hafta 2 Gün X -
36 AMONYAK/AMONYUM /AMONYAK AZOTU/ AMONYUM AZOTU Ön İşlem
Distilasyon Analiz: Spektrometrik Metot
SM 4500-NH3-B SM 4500-NH3-F 500 ml P-C PH <2 H2SO4 1 Ay 3 Hafta 2 Gün X X
37 AMONYAK/AMONYUM /AMONYAK AZOTU/ AMONYUM AZOTU Ön İşlem:Distilasyon Analiz:Titrimetrik Metot SM 4500-NH3-B SM 4500-NH3-C 500 ml P-C PH <2 H2SO4 1 Ay 3 Hafta 2 Gün X X
38 TUZLULUK Elektriksel
İletkenlik Metodu
SM 2520-B 50 ml P-BC 1O -5O C Soğukta 1 GÜN 20 Saat 1 Saat X X
39 NİTRAT-NİTRAT AZOTU Kolorimetrik
(Spektrometrik)
Metot
EPA 352.1 250 ml P-C PH<2 HCl 1 Hafta 5 Gün 1 Gün X X
40 TOPLAM KJENDAHL AZOTU Makro Kjeldahl Metodu SM 4500-Norg-B 500 ml P-BC PH <2 H2SO4 1 Ay 3 Hafta 2 Gün X X
41 TOPLAM AZOT (TN) NİTRİT AZOTU + NİTRAT AZOTU + TKN Hesaplama Metodu SM NO2-B EPA 352-1 SM 4500NOrg-B 250 ml 250 ml 500 ml P-C P-C P-BC SOĞUKTA PH<2 HCl PH <2 H2SO4 1 Gün 1 Hafta 1 Ay 20 Saat 2 Gün X X
42 YÜZEY AKTİF MADDELER(MBAS) Spektrofotometrik Metot SM 5540-C 500 ml C PH <2 H2SO4 2 Gün 1 Gün 1 Gün X X
43 SERBEST SİYANÜR Spektrometrik Metot SM 4500-CN-E 500 ml P pH>12 NaOH 1 Hafta 5 Gün 1 Gün X X
44 TOPLAM SİYANÜR Ön İşlem:Distilasyon Analiz: Spektrometrik Metot SM 4500-CN-C SM 4500-CN-E 500 ml P pH>12 NaOH 1 Hafta 5 Gün 2 Gün X X
45 FLORÜR (F) Ön İşlem:Distilasyon Analiz:Spands Metodu SM 4500-F:B,D 250 ml P(PTFE) 1O -5O C Soğukta 1 Ay 3Hafta 1 Gün X X
46 HİDROKARBONLARIN Gravimetrik Metot SM 5520-F 1000 ml C PH <2 H2SO4 VEYA PH<2 HCl 1 Ay 3Hafta 3 Gün X X
47 KATRAN VE PETROL KÖKENLİ YAĞLARIN Gravimetrik Yöntem SM 5520-F 2000 ml C PH <2 H2SO4 VEYA PH<2 HCl 1 Ay 3Hafta 3 Gün X X
48 ALKANİLİTE Titrimetrik Metot SM 2320-B 250 ml P-C 1O -5O C Soğukta 2 Gün 1 Gün 1 Saat X X
49 SERTLİK EDTA-Titrimetrik Metot SM 2340-C 250 ml P-C PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 1 Saat X -
50 TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE Gravimetrik Yöntem SM 2540-C 500 ml P-C 1O -5O C Soğukta 2 Gün 20 Saat 2 Gün X X
51 TOPLAM KATI MADDE Gravimetrik Yöntem SM 2540-B 500 ml P-C 1O -5O C Soğukta 2 Gün 20 Saat 2 Gün X X
52 ALÜMİNYUM (Al ) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC-C süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
53 DEMİR(Fe) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
54 BAKIR (Cu) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
55 ÇİNKO(Zn) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
56 KURŞUN (Pb) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
57 ANTİMON(Sb) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
58 ARSENİK (As) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
59 BARYUM (Ba) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
60 BERİLYUM (Be) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
61 GÜMÜŞ(Ag) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
62 KADMİNYUM (Cd) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
63 KALSİYUM (Ca) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
64 KOBALT(Co) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
65 MAĞNEZYUM (Mg) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
66 MANGANEZ (Mn) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
67 MOLİBDEN(Mo) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
68 NİKEL(Ni) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
69 SODYUM(Na) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
71 TALLYUM(Tl) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
72 VANADYUM(V) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
73 SELENYUM (Se ) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzüldükten sonra PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
74 KALAY (Sn) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC süzüldükten sonra PH<2 HCl 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
75 BOR (B ) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P süzüldükten sonra Soğukta 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
76 SİLİSYUM (Si) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P süzüldükten sonra 1O -5O C Soğukta 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
77 CİVA (Hg) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml BC süzüldükten sonra PH<2 HNO3 (Nihai Kütle %0.05 olana kadar K2Cr2O7 ilaveli) 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
78 TOPLAM ALÜMİNYUM (Al ) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC-C süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
79 TOPLAM ANTİMON(Sb) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
80 TOPLAM ARSENİK (As) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
81 TOPLAM BAKIR (Cu) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
82 TOPLAM BARYUM (Ba) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
83 TOPLAM BERİLYUM (Be) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
84 TOPLAM ÇİNKO(Zn) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
85 TOPLAM DEMİR(Fe) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
86 TOPLAM GÜMÜŞ(Ag) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
87 TOPLAM KADMİNYUM (Cd) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
88 TOPLAM KALSİYUM (Ca) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
89 TOPLAM KOBALT(Co) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
90 TOPLAM MAĞNEZYUM (Mg) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
91 TOPLAM MANGANEZ (Mn) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
92 TOPLAM MOLİBDEN(Mo) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
93 TOPLAM NİKEL(Ni) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
94 TOPLAM KURŞUN (Pb) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
95 TOPLAM SODYUM(Na) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
96 TOPLAM TALLYUM(Tl) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
97 TOPLAM VANADYUM(V) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC Süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
98 TOPLAM SELENYUM (Se ) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
99 TOPLAM KALAY (Sn) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-BC süzmeden PH<2 HCl 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
100 TOPLAM BOR (B ) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P süzmeden 1O -5O C Soğukta 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
101 TOPLAM SİLİSYUM (Si) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P süzmeden 1O -5O C Soğukta 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
102 TOPLAM CİVA (Hg) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml BC süzmeden PH<2 HNO3 (Nihai Kütle %0.05 olana kadar K2Cr2O7 ilaveli) 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
103 TOPLAM KROM (Cr) Ön işlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP OES Metodu SM 3030 K EPA 200.7 100 ml P-C süzmeden PH<2 HNO3 1 Ay 3Hafta 2 Gün X X
104 BULANIKLIK Türbidimetrik Metod   50 ml P-C - 1 gün 1 saat 1 saat İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
105 ZEHİRLİLİK SEYRELTME METODU (ZEHİRLİLİK)- BALIK BİYODENEYİ     2 lt P - - - 2 gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
106 HİDRAZİN Spektrofotometrik Metod   250 ml P-C 1 mol/L HCL Karanlık ve ya Koyu Renkli Şişe 1 gün 1 saat 1 gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
107 KLOROFİL-A (ÜRETKENLİK, KLOROFİLLER) Spektrofotometrik Metod   2 lt P-C - 1 gün 1 gün 2 gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
108 TOPLAM ORGANİK KARBON Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu   50 ml P-C 1-2 pH H2SO4 7 gün 1 gün 1 gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
109 TOPLAM KÜKÜRT İşletme İçi Metod   100 ml P-C - 30 gün 3 hafta 2-3 gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
110 SODYUM ADSORPSİYON ORANI(SAR) Hesaplama Yöntemi (İşletme içi metod)   100 ml P HNO3 1 ay 3 hafta 2-3 gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
111 ORGANOKLORLU PESTİSİTLER Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon+ GC/ECD Metodu   2 lt C - 1 ay 3 hafta 3 gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
112 FENOLLER, FENOLİK MADDELER Sıvı-Sıvı Ekstraksiyondan Sonra GC/MS Metodu   2000ml C pH<4 H2SO4 21 gün 15 gün 3 gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
113 POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLAR (PAHS) Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon ön işlem+HPCL-DAD Metodu   2000ml Cam (PTFE kapaklı) Sodyum tiyosülfat ilaveli 4 gün 1gün 2-3 gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
114 FEKAL KOLİFORM Membran Filtrasyon Tekniği   1000 ml Steril Cam Sodyum tiyosülfat 12-18 Saat 1 Saat 1 gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
115 FEKAL STREPTOKOK (ENTEROKOK) Membran Filtrasyon Tekniği   1000 ml Steril Cam Sodyum tiyosülfat 12-18 Saat 1 Saat 2 gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
116 TOPLAM KOLİFORM Membran Filtrasyon Tekniği   1000 ml Steril Cam Sodyum tiyosülfat 12-18 Saat 1 Saat 1 gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
117 SALMONELLA Membran Filtrasyon Tekniği   1000 ml Steril Cam Sodyum tiyosülfat 12-18 Saat 1 Saat 3 gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
118 AĞIR METALLER LİTYUM ICP-MS   100 ml P-C - 24 Saat 1 Saat 2-3 gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
119 MİNERAL YAĞ VE TÜREVLERİ GC/FID   2000 ml C pH<4 H2SO4 21 gün 10 gün 3 gün İşbirlikçi Laborastuvar İşbirlikçi Laborastuvar
 
*31.12.2004 R.G.No:25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında.
*20.03.2010 R.G. No:27527 Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında.
*08.01.2006 R.G. No:26047 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği kapsamında.
*26.11.2005 R.G. No:26005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında.


P:Plastik Kap C:Cam Kap BC:Borisilikat Cam Kap
 
 
 
 
Adres : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32/A 59850 Çorlu / Tekirdağ
Tel : (0282) 652 40 55 - 56 Gsm  : 0554 492 22 68  Wp : 0554 492 22 68  
E-posta : info@mar-lab.com.tr
   
 
Sosyal Medyada Biz
Tüm hakları saklıdır © Marmara Laboratuvar ve Çevre Analizleri San. Tic. Ltd. Şti.